A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng tâm thần phân liệt đáp ứng kém với an thần kinh cổ điển

Đặc điểm lâm sàng tâm thần phân liệt đáp ứng kém với an thần kinh cổ điển

Đặc điểm lâm sàng tâm thần phân liệt đáp ứng kém với an thần kinh cổ điển

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng tâm thần phân liệt đáp ứng kém với an thần kinh cổ điển
 • Tác giả :
 • Phùng Thanh Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tâm thần phân liệt,Đáp ứng điều trị kém
 • Số trang :
 • tr. 27-30
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng tâm thần phân liệt đáp ứng kém với an thần kinh cổ điển

File Tóm tắt

Online: 171
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})