A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân ở bệnh nhân loạn năng thái dương hàm

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân ở bệnh nhân loạn năng thái dương hàm

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân ở bệnh nhân loạn năng thái dương hàm

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân ở bệnh nhân loạn năng thái dương hàm
 • Tác giả :
 • Đinh Diệu Hồng;Nguyễn Mạnh Thành;Lầu A Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khớp thái dương hàm,Loạn năng thái dương hàm,Hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân
 • Số trang :
 • tr. 161-165
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân ở bệnh nhân loạn năng thái dương hàm

File Tóm tắt

Online: 414
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})