A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế

Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế

Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế
 • Tác giả :
 • Trần Minh Quang;Trần Đăng Hòa;Trương Thị Hồng Hải;Đinh Hồ Anh;Trần Thị Phương Nhung
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lúa nhập nội,Khả năng chịu hạn,Không chủ động tưới tiêu,Thích nghi
 • Số trang :
 • tr. 6 25-637
Tải file tóm tắt Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế

File Tóm tắt

Online: 123
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})