A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm phân bố và nơi sống của loài bình vôi (Stephania brachyandra Diels) tại vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đặc điểm phân bố và nơi sống của loài bình vôi (Stephania brachyandra Diels) tại vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đặc điểm phân bố và nơi sống của loài bình vôi (Stephania brachyandra Diels) tại vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm phân bố và nơi sống của loài bình vôi (Stephania brachyandra Diels) tại vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Trần Thị Hương Giang;Ngô Thế Long;Nguyễn Thị Xuân Viên;Nguyễn Thị Thu Hoàn;Hoàng Thị Diệu
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bình vôi,Phân bố,Bảo tồn,Cây thuốc,Stephania brachyandra,Vườn quốc gia Ba Bể
 • Số trang :
 • tr. 89-92
Tải file tóm tắt Đặc điểm phân bố và nơi sống của loài bình vôi (Stephania brachyandra Diels) tại vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 213
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,568
})