A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm sinh học, sinh thái loài sâu cắn lá nõn ngô Mythimna loreyi (Duponchel,1827) (Lepidoptera: Noctuidae) tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2016

Đặc điểm sinh học, sinh thái loài sâu cắn lá nõn ngô Mythimna loreyi (Duponchel,1827) (Lepidoptera: Noctuidae) tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2016

Đặc điểm sinh học, sinh thái loài sâu cắn lá nõn ngô Mythimna loreyi (Duponchel,1827) (Lepidoptera: Noctuidae) tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2016

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm sinh học, sinh thái loài sâu cắn lá nõn ngô Mythimna loreyi (Duponchel,1827) (Lepidoptera: Noctuidae) tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2016
 • Tác giả :
 • Bùi Minh Hồng;Trần Đình Chiến
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sâu cắn lá,Nõn ngô,Vòng đời,Đẻ trứng,Tỷ lệ vũ hóa,Tỷ lệ đực cái,Mythimna loreyi
 • Số trang :
 • tr. 99-104
Tải file tóm tắt Đặc điểm sinh học, sinh thái loài sâu cắn lá nõn ngô Mythimna loreyi (Duponchel,1827) (Lepidoptera: Noctuidae) tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2016

File Tóm tắt

Online: 208
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,588
})