A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm thiếu máu và giảm Albumin máu ở bệnh nhân phong Bệnh viện phong da liễu Văn Môn và Bệnh viện phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập

Đặc điểm thiếu máu và giảm Albumin máu ở bệnh nhân phong Bệnh viện phong da liễu Văn Môn và Bệnh viện phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập

Đặc điểm thiếu máu và giảm Albumin máu ở bệnh nhân phong Bệnh viện phong da liễu Văn Môn và Bệnh viện phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập

  • Nhan đề :
  • Đặc điểm thiếu máu và giảm Albumin máu ở bệnh nhân phong Bệnh viện phong da liễu Văn Môn và Bệnh viện phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập
  • Tác giả :
  • Phạm Thị Dung;Ninh Thị Nhung
  • Năm xuất bản :
  • 2018
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Bệnh phong,Thiếu máu,Giảm Albumin
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Đặc điểm thiếu máu và giảm Albumin máu ở bệnh nhân phong Bệnh viện phong da liễu Văn Môn và Bệnh viện phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập

File Tóm tắt

Online: 481
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})