A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đến sức khỏe người chuyên canh chè tại Thái Nguyên và hiệu quả của các biện pháp can thiệp

Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đến sức khỏe người chuyên canh chè tại Thái Nguyên và hiệu quả của các biện pháp can thiệp

Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đến sức khỏe người chuyên canh chè tại Thái Nguyên và hiệu quả của các biện pháp can thiệp

 • Nhan đề :
 • Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đến sức khỏe người chuyên canh chè tại Thái Nguyên và hiệu quả của các biện pháp can thiệp
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tuấn Khanh
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Hóa chất bảo vệ thực vật,Ảnh hưởng,Sức khỏe,Người trồng chè,Biện pháp,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đến sức khỏe người chuyên canh chè tại Thái Nguyên và hiệu quả của các biện pháp can thiệp

File Tóm tắt

Online: 102
Lượt truy cập: 7,950,078
Số lượt tải: 1,786,719
})