A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá các tham số di truyền cho năng suất và các tính trạng liên quan của bộ mẫu giống lúa nhập nội từ IRRI tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá các tham số di truyền cho năng suất và các tính trạng liên quan của bộ mẫu giống lúa nhập nội từ IRRI tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá các tham số di truyền cho năng suất và các tính trạng liên quan của bộ mẫu giống lúa nhập nội từ IRRI tại đồng bằng sông Cửu Long

 • Nhan đề :
 • Đánh giá các tham số di truyền cho năng suất và các tính trạng liên quan của bộ mẫu giống lúa nhập nội từ IRRI tại đồng bằng sông Cửu Long
 • Tác giả :
 • Tạ Hồng Lĩnh;Trần Đức Trung;Ngô Đức Thể;Nguyễn Thúy Kiều Tiên;Bùi Quang Đăng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lúa,Tham số di truyền,Năng suất,Tính trạng
 • Số trang :
 • tr. 119-126
Tải file tóm tắt Đánh giá các tham số di truyền cho năng suất và các tính trạng liên quan của bộ mẫu giống lúa nhập nội từ IRRI tại đồng bằng sông Cửu Long

File Tóm tắt

Online: 201
Lượt truy cập: 11,762,338
Số lượt tải: 1,843,225
})