A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá cách xử trí thiếu ối ở sản phụ có thai 37 tuần tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2016

Đánh giá cách xử trí thiếu ối ở sản phụ có thai 37 tuần tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2016

Đánh giá cách xử trí thiếu ối ở sản phụ có thai 37 tuần tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2016

 • Nhan đề :
 • Đánh giá cách xử trí thiếu ối ở sản phụ có thai 37 tuần tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2016
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Đưởng;Đinh Văn Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Người có thai,Thiếu ối,Mổ lấy thai,Điều trị
 • Số trang :
 • tr. 64-67
Tải file tóm tắt Đánh giá cách xử trí thiếu ối ở sản phụ có thai 37 tuần tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2016

File Tóm tắt

Online: 82
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,019
})