A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2017

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2017

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2017

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2017
 • Tác giả :
 • Bùi Thanh Tú
 • Năm xuất bản :
 • Ð?i h?c Nông lâm
 • Nhà Xuất bản :
 • 2018
 • Từ khóa :
 • Chuyển quyền sử dụng đất;Thanh Thủy;Phú Thọ
 • Số trang :
 • 76 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2017

File Tóm tắt

Online: 135
Lượt truy cập: 7,221,398
Số lượt tải: 1,788,036
})