A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2016

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2016

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2016

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2016
 • Tác giả :
 • Nguyễn Lương Trung Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Quyền sử dụng đất,Đấu giá,Dự án,Việt Trì
 • Số trang :
 • 90 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2016

File Tóm tắt

Online: 552
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})