A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác giao đất, thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2018

Đánh giá công tác giao đất, thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2018

Đánh giá công tác giao đất, thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2018

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác giao đất, thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2018
 • Tác giả :
 • Đinh Quang Vinh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Giao đất,Thuê đất,Hà Giang
 • Số trang :
 • 88 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác giao đất, thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2018

File Tóm tắt

Online: 402
Lượt truy cập: 10,244,836
Số lượt tải: 1,823,621
})