A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2017

Đánh giá công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2017

Đánh giá công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2017

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2017
 • Tác giả :
 • Đinh Thị Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Giao dịch bảo đảm,Quyền sử dụng đất,Quyền sở hữu nhà ở,Triệu Sơn,Thanh Hóa
 • Số trang :
 • 88 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2017

File Tóm tắt

Online: 182
Lượt truy cập: 7,765,696
Số lượt tải: 1,783,271
})