A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác quản lý và hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012

Đánh giá công tác quản lý và hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012

Đánh giá công tác quản lý và hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác quản lý và hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012
 • Tác giả :
 • Trương Thị Hồng Duyên
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Đất trồng lúa,Sử dụng,Hiệu quả,Quản lý,Phú Lương,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 100 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác quản lý và hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012

File Tóm tắt

Online: 77
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,673