A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật thực quản tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật thực quản tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật thực quản tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ

 • Nhan đề :
 • Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật thực quản tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ
 • Tác giả :
 • Châu Chiêu Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dị vật thực quản,Nội soi ống cứng
 • Số trang :
 • tr. 73-77
Tải file tóm tắt Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật thực quản tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ

File Tóm tắt

Online: 516
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})