A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và khả năng phát thải khí nhà kính trong sản xuất ngô và đề xuất giải pháp canh tác bền vững, các bon thấp thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và khả năng phát thải khí nhà kính trong sản xuất ngô và đề xuất giải pháp canh tác bền vững, các bon thấp thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và khả năng phát thải khí nhà kính trong sản xuất ngô và đề xuất giải pháp canh tác bền vững, các bon thấp thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và khả năng phát thải khí nhà kính trong sản xuất ngô và đề xuất giải pháp canh tác bền vững, các bon thấp thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
 • Tác giả :
 • Khuất Anh Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Ngô,Phân bón,Khí nhà kính,Các bon thấp,Biến đổi khí hậu,Minh Sơn,Ngọc Lặc,Thanh Hóa
 • Số trang :
 • 78 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và khả năng phát thải khí nhà kính trong sản xuất ngô và đề xuất giải pháp canh tác bền vững, các bon thấp thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

File Tóm tắt

Online: 361
Lượt truy cập: 11,226,108
Số lượt tải: 1,833,407
})