A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Sen
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Bệnh viện công lập,Hoạt động,Hiệu quả,Thẻ điểm cân bằng,Tây Bắc
 • Số trang :
 • 247 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng

File Tóm tắt

Online: 135
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,989
})