A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng quản lý sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã phía Tây thành phố Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng quản lý sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã phía Tây thành phố Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng quản lý sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã phía Tây thành phố Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng quản lý sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã phía Tây thành phố Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hữu Thị Mai Hoa
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Đất nông nghiệp,Sử dụng,Quản lý,Phía Tây,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 102 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng quản lý sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã phía Tây thành phố Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 232
Lượt truy cập: 11,146,542
Số lượt tải: 1,832,675
})