A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả và độ an toàn lâu dài của hai loại vòng tránh thai TCu 380A do Công ty Pregna ấn Độ, công ty Finishing Enterprises Inc Mỹ sản xuất

Đánh giá hiệu quả và độ an toàn lâu dài của hai loại vòng tránh thai TCu 380A do Công ty Pregna ấn Độ, công ty Finishing Enterprises Inc Mỹ sản xuất

Đánh giá hiệu quả và độ an toàn lâu dài của hai loại vòng tránh thai TCu 380A do Công ty Pregna ấn Độ, công ty Finishing Enterprises Inc Mỹ sản xuất

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả và độ an toàn lâu dài của hai loại vòng tránh thai TCu 380A do Công ty Pregna ấn Độ, công ty Finishing Enterprises Inc Mỹ sản xuất
 • Tác giả :
 • Tường,Nguyễn Văn; Vựng,Vũ Thị; Tuyến,Nguyễn Thị; Hương,Nguyễn Thúy; Giang,Trần Lê
 • Năm xuất bản :
 • 2004
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tránh thai,Vòng tránh thai
 • Số trang :
 • 70 tr. + PL
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả và độ an toàn lâu dài của hai loại vòng tránh thai TCu 380A do Công ty Pregna ấn Độ, công ty Finishing Enterprises Inc Mỹ sản xuất

File Tóm tắt

Online: 163
Lượt truy cập: 5,542,285
Số lượt tải: 1,721,590