A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá kết quả các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ áp dụng tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Đánh giá kết quả các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ áp dụng tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Đánh giá kết quả các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ áp dụng tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá kết quả các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ áp dụng tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Tân Tiến;Nguyễn Thị Thanh Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kỹ nbăng nghe hiểu,Định hướng giao tiếp,Giảng dạy tích cực,Ngoại ngữ
 • Số trang :
 • tr. 243-247
Tải file tóm tắt Đánh giá kết quả các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ áp dụng tại trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})