A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai

Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai

Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai

 • Nhan đề :
 • Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Minh Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • U tuyến yên,Dao gamma,Bệnh viện Bạch Mai
 • Số trang :
 • tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai

File Tóm tắt

Online: 126
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})