A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách tín dụng cho người nghèo tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách tín dụng cho người nghèo tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách tín dụng cho người nghèo tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá kết quả thực hiện chính sách tín dụng cho người nghèo tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Dương Thị Hường
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Tín dụng,Người nghèo,Chính sách,Phú Bình,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 103 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá kết quả thực hiện chính sách tín dụng cho người nghèo tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 8,114,303
Số lượt tải: 1,790,722
})