A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017

Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017

Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017

 • Nhan đề :
 • Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017
 • Tác giả :
 • Bùi Văn Khanh;Nguyễn Hữu Đức;Dương Thị Tố Anh;Ngô Minh Quang;Vũ Văn Tiến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mức độ đau,Bướu giáp đơn thuần,Phẫu thuật,Hậu phẫu
 • Số trang :
 • tr. 82-86
Tải file tóm tắt Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017

File Tóm tắt

Online: 151
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,422
})