A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá nguy cơ hạn hán huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ viễn thám

Đánh giá nguy cơ hạn hán huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ viễn thám

Đánh giá nguy cơ hạn hán huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ viễn thám

 • Nhan đề :
 • Đánh giá nguy cơ hạn hán huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ viễn thám
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Thuận;Phạm Quý Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hạn hán,Viễn thám,Nhiệt độ bề mặt đất,Chỉ số khô hạn nhiệt độ thực vật (TVDI),Chỉ số khác biệt thực vật (NDVI)
 • Số trang :
 • tr. 820-829
Tải file tóm tắt Đánh giá nguy cơ hạn hán huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ viễn thám

File Tóm tắt

Online: 140
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})