A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với tăng trưởng kinh tế: Minh chứng từ phân tích chỉ số toàn cầu hóa của các nước Châu Á

Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với tăng trưởng kinh tế: Minh chứng từ phân tích chỉ số toàn cầu hóa của các nước Châu Á

Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với tăng trưởng kinh tế: Minh chứng từ phân tích chỉ số toàn cầu hóa của các nước Châu Á

 • Nhan đề :
 • Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với tăng trưởng kinh tế: Minh chứng từ phân tích chỉ số toàn cầu hóa của các nước Châu Á
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Phương Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tăng trưởng kinh tế,Hội nhập,Mô hình Cobb-Douglas,KOF,Đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • Số trang :
 • tr.57-62
Tải file tóm tắt Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với tăng trưởng kinh tế: Minh chứng từ phân tích chỉ số toàn cầu hóa của các nước Châu Á

File Tóm tắt

Online: 155
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,783,053
})