A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá tác dụng của khí công với thay đổi tình trạng mệt mỏi, khó thở và lo lắng trên người bệnh ung thư phổi tại một số bệnh viện ở Việt Nam

Đánh giá tác dụng của khí công với thay đổi tình trạng mệt mỏi, khó thở và lo lắng trên người bệnh ung thư phổi tại một số bệnh viện ở Việt Nam

Đánh giá tác dụng của khí công với thay đổi tình trạng mệt mỏi, khó thở và lo lắng trên người bệnh ung thư phổi tại một số bệnh viện ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Đánh giá tác dụng của khí công với thay đổi tình trạng mệt mỏi, khó thở và lo lắng trên người bệnh ung thư phổi tại một số bệnh viện ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Vũ Văn Đẩu;Nguyễn Thị Thanh Hường;Trần Thu Hiền;Hà Thị Mến;Đinh Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ung thư phổi,Khí công,Mệt mỏi,Khó thở,Lo lắng,Tác dụng
 • Số trang :
 • tr. 87-95
Tải file tóm tắt Đánh giá tác dụng của khí công với thay đổi tình trạng mệt mỏi, khó thở và lo lắng trên người bệnh ung thư phổi tại một số bệnh viện ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 132
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,428
})