A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2016

Đánh giá thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2016

Đánh giá thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2016

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2016
 • Tác giả :
 • Liễu Phương Tài
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Chuyển quyền sử dụng đất,Thực trạng,Cao Bằng,2013 - 2016
 • Số trang :
 • 91 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2016

File Tóm tắt

Online: 204
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})