A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2016

Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2016

Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2016

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2016
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Đất đai,Khiếu nại,Tố cáo,Thực trạng,Vinh
 • Số trang :
 • 99 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2016

File Tóm tắt

Online: 556
Lượt truy cập: 7,366,982
Số lượt tải: 1,777,139
})