A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Tác giả :
 • Đặng Hải Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Bãi rác,Ô nhiễm môi trường,Quản lý,Vúi Voi,Đông Sơn,Bỉm Sơn,Thanh Hóa
 • Số trang :
 • 103 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng công tác quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Núi Voi, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

File Tóm tắt

Online: 280
Lượt truy cập: 7,765,696
Số lượt tải: 1,783,272
})