A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

  • Nhan đề :
  • Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
  • Tác giả :
  • Trần Xuân Miễn;Dương Đăng Khôi
  • Năm xuất bản :
  • 2018
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Đất nhiễm mặn,Mặn hóa,Tỉnh Hậu Giang,Tổng số muối tan
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng mặn hóa đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

File Tóm tắt

Online: 78
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,769,797
})