A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại thĩ xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và kiểm soát ô nhiễm bằng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.)

Đánh giá thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại thĩ xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và kiểm soát ô nhiễm bằng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.)

Đánh giá thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại thĩ xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và kiểm soát ô nhiễm bằng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.)

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại thĩ xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và kiểm soát ô nhiễm bằng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.)
 • Tác giả :
 • Lê Thế Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Chăn nuôi,Nước thải,Ô nhiễm,Kiểm soát,Cỏ Vetiver
 • Số trang :
 • 96 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi tại thĩ xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và kiểm soát ô nhiễm bằng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.)

File Tóm tắt

Online: 178
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,210
})