A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Mai Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Đất đai,Khiếu nại,Tố cáo,Phú Bình,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 81 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 57
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,019
})