A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải phap nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải phap nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải phap nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất giải phap nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
 • Tác giả :
 • Bùi Xuân Sáng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Chất thải rắn,Quản lý,Thực trạng,Giải pháp,Tuyên Quang
 • Số trang :
 • 89 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng và đề xuất giải phap nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

File Tóm tắt

Online: 199
Lượt truy cập: 11,146,542
Số lượt tải: 1,832,675
})