A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 • Tác giả :
 • Lê Thị Xuân;Đặng Thị Phương Hoa;Vũ Ngọc Huyên
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Việc làm,Lao động nông thôn,Đào tạo nghề,Hưng Yên
 • Số trang :
 • tr. 881-889
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn sau đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

File Tóm tắt

Online: 161
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,989
})