A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển ngành thuỷ sản Hà Giang

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển ngành thuỷ sản Hà Giang

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển ngành thuỷ sản Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Đánh giá tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển ngành thuỷ sản Hà Giang
 • Tác giả :
 • Đỗ Tuấn Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Thủy sản,Tiềm năng,Thực trạng,Giải pháp,Hà Giang
 • Số trang :
Tải file tóm tắt Đánh giá tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển ngành thuỷ sản Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 87
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,769,797
})