A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2018

Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2018

Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2018

 • Nhan đề :
 • Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2018
 • Tác giả :
 • Trịnh Văn Quân
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Chuyển quyền sử dụng đất,Phổ Yên,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 93 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2018

File Tóm tắt

Online: 460
Lượt truy cập: 11,198,892
Số lượt tải: 1,833,246
})