A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2018

Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2018

Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2018

 • Nhan đề :
 • Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2018
 • Tác giả :
 • Đỗ Đình Chiến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Bồi thường,Tái định cư,Dự án,Hà Giang
 • Số trang :
 • 95 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2018

File Tóm tắt

Online: 266
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,058
})