A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại 02 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại 02 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại 02 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 • Nhan đề :
 • Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại 02 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Tác giả :
 • Đào Văn Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Bồi thường,Giải phóng mặt bằng,Tái định cư,Thu hồi đất,Thanh Hóa
 • Số trang :
 • 92 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại 02 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

File Tóm tắt

Online: 254
Lượt truy cập: 7,765,696
Số lượt tải: 1,783,272
})