A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Dạy học lịch sử cổ trung đại Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Dạy học lịch sử cổ trung đại Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Dạy học lịch sử cổ trung đại Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Dạy học lịch sử cổ trung đại Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Bảo Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Lịch sử Việt Nam,Thời kỳ cổ trung đại,Giảng dạy,Trung học phổ thông,Hạ Long,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 126 tr.
Tải file tóm tắt Dạy học lịch sử cổ trung đại Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 329
Lượt truy cập: 10,650,875
Số lượt tải: 1,826,900
})