A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Dạy học lịch sử địa phương theo hướng tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng

Dạy học lịch sử địa phương theo hướng tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng

Dạy học lịch sử địa phương theo hướng tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng

 • Nhan đề :
 • Dạy học lịch sử địa phương theo hướng tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng
 • Tác giả :
 • Hồ Thị Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Lịch sử địa phương,Giảng dạy,Tiếp cận năng lực,Trung học phổ thông,Hải Phòng
 • Số trang :
 • 170 tr.
Tải file tóm tắt Dạy học lịch sử địa phương theo hướng tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng

File Tóm tắt

Online: 347
Lượt truy cập: 11,226,108
Số lượt tải: 1,833,407
})