A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đề xuất kế hoạch hành động gồm bảy bước nhằm thực hiện đề án học tập dựa trên vấn đề cho giáo viên tiếng Anh tham gia chương trình bồi dưỡng của đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tại Đại học Thái Nguyên

Đề xuất kế hoạch hành động gồm bảy bước nhằm thực hiện đề án học tập dựa trên vấn đề cho giáo viên tiếng Anh tham gia chương trình bồi dưỡng của đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tại Đại học Thái Nguyên

Đề xuất kế hoạch hành động gồm bảy bước nhằm thực hiện đề án học tập dựa trên vấn đề cho giáo viên tiếng Anh tham gia chương trình bồi dưỡng của đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tại Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đề xuất kế hoạch hành động gồm bảy bước nhằm thực hiện đề án học tập dựa trên vấn đề cho giáo viên tiếng Anh tham gia chương trình bồi dưỡng của đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tại Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Quế;Phùng Thị Hải Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020,Kế hoạch,Học tập,Giảng dạy,Giáo viên,Đại học Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 61-64
Tải file tóm tắt Đề xuất kế hoạch hành động gồm bảy bước nhằm thực hiện đề án học tập dựa trên vấn đề cho giáo viên tiếng Anh tham gia chương trình bồi dưỡng của đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tại Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 168
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})