A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong cho vay có đảm bảo bằng bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

Đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong cho vay có đảm bảo bằng bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

Đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong cho vay có đảm bảo bằng bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong cho vay có đảm bảo bằng bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rủi ro,Cho vay,Bất động sản,Vietinbank Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 145-150
Tải file tóm tắt Đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong cho vay có đảm bảo bằng bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 214
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})