A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều khiển con lắc ngược sử dụng lý thuyết mờ và đại số gia tử

Điều khiển con lắc ngược sử dụng lý thuyết mờ và đại số gia tử

Điều khiển con lắc ngược sử dụng lý thuyết mờ và đại số gia tử

 • Nhan đề :
 • Điều khiển con lắc ngược sử dụng lý thuyết mờ và đại số gia tử
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Điều khiển con lắc ngược,Lý thuyết mờ,Đại số gia tử
 • Số trang :
 • 89 tr.
Tải file tóm tắt Điều khiển con lắc ngược sử dụng lý thuyết mờ và đại số gia tử

File Tóm tắt

Online: 479
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})