A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều kiện tối ưu cấp 2 cho bài toán tối ưu vectơ với các hàm lớp C1

Điều kiện tối ưu cấp 2 cho bài toán tối ưu vectơ với các hàm lớp C1

Điều kiện tối ưu cấp 2 cho bài toán tối ưu vectơ với các hàm lớp C1

 • Nhan đề :
 • Điều kiện tối ưu cấp 2 cho bài toán tối ưu vectơ với các hàm lớp C1
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Xuân Sinh
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Bài toán tối ưu vectơ,Hàm lớp C1,Điều kiện tối ưu cấp 2
 • Số trang :
 • 32 tr.
Tải file tóm tắt Điều kiện tối ưu cấp 2 cho bài toán tối ưu vectơ với các hàm lớp C1

File Tóm tắt

Online: 596
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,848
})