A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Định danh loài cá chạch sông dựa trên gen ty thể COI

Định danh loài cá chạch sông dựa trên gen ty thể COI

Định danh loài cá chạch sông dựa trên gen ty thể COI

 • Nhan đề :
 • Định danh loài cá chạch sông dựa trên gen ty thể COI
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Trang;Nguyễn Thị Thu Thủy;Trần Thị Thúy Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cá chạch,Mastacembelus armatus,Gen ty thể COI,Di truyền
 • Số trang :
 • tr. 143-149
Tải file tóm tắt Định danh loài cá chạch sông dựa trên gen ty thể COI

File Tóm tắt

Online: 185
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})