A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội (gói thầu số 1 - xây dựng cầu Thanh Trì)

Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội (gói thầu số 1 - xây dựng cầu Thanh Trì)

Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội (gói thầu số 1 - xây dựng cầu Thanh Trì)

  • Nhan đề :
  • Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội (gói thầu số 1 - xây dựng cầu Thanh Trì)
  • Tác giả :
  • Năm xuất bản :
  • 2009
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Cầu Thanh Trì,Dự án,Kiểm toán
  • Số trang :
  • tr. 56-59
Tải file tóm tắt Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội (gói thầu số 1 - xây dựng cầu Thanh Trì)

File Tóm tắt

Online: 180
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,667