A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ghi nhận vùng phân bố mới của một số loài bò sát (Reptilia: Squamata: Serpentes) ở tỉnh Thái Nguyên

Ghi nhận vùng phân bố mới của một số loài bò sát (Reptilia: Squamata: Serpentes) ở tỉnh Thái Nguyên

Ghi nhận vùng phân bố mới của một số loài bò sát (Reptilia: Squamata: Serpentes) ở tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Ghi nhận vùng phân bố mới của một số loài bò sát (Reptilia: Squamata: Serpentes) ở tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hoàng Văn Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bò sát,Phân bố,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 61-64
Tải file tóm tắt Ghi nhận vùng phân bố mới của một số loài bò sát (Reptilia: Squamata: Serpentes) ở tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 271
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,167
})