A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Thanh Tâm;Hà Quang Trung;Đỗ Xuân Luận
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giảm nghèo bền vững,Dịch vụ xã hội cơ bản,Mức sống tối thiểu,Nghèo đa chiều,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 13-18
Tải file tóm tắt Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 162
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})