A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp huy động vốn để xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Giải pháp huy động vốn để xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Giải pháp huy động vốn để xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 • Nhan đề :
 • Giải pháp huy động vốn để xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 • Tác giả :
 • Mai Quỳnh Trọng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Xây dựng nông thôn mới,Huy động vốn,Bắc Sơn,Lạng Sơn
 • Số trang :
 • 128 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp huy động vốn để xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

File Tóm tắt

Online: 522
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,402
})