A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp nâng cao chất lượng nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Giải pháp nâng cao chất lượng nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Giải pháp nâng cao chất lượng nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Giải pháp nâng cao chất lượng nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
 • Tác giả :
 • Tăng Trung In
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Xây dựng nông thôn mới,Tiêu chí kinh tế,Tổ chức sản xuất,Chất lượng,Giải pháp,Bằng Lang,Quang Bình,Hà Giang
 • Số trang :
 • 86 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp nâng cao chất lượng nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 121
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,532
})